Logo
CCAMS
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾU NHI
  • Phụ huynh nhập số điện thoại để xem kết quả điểm danh của con em
  • Giáo lý viên nhập tài khoản để tra cứu kết quả điểm danh và thông tin
  • Đăng ký sử dụng phần mềm